IT-KRAK - TECHNICY MAGICY

zarabiamy na naszym HOBBY

   O firmie       Oferta       Cennik       Projekty       Portfolio       Zaufali nam       Partnerzy       Kontakt   

Comarch Biuro Rachunkowe

Comarch OPT!MA to kompleksowy program do obsługi Biur Rachunkowych i kancelarii Doradców Podatkowych.
Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych, oddajemy w Państwa ręce  rozwiązania, specjalnie dedykowane dla prowadzących Biura Rachunkowe oraz kancelarie Doradców Podatkowych. Użytkownicy Comarch Biuro Rachunkowe mogą w pełni  wykorzystać wiedzę z zakresu skutecznej, bezpiecznej i bardziej efektywnej organizacji biura która pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz przychodów biura rachunkowego.
Comarch OPT!MA w wersji dla biur rachunkowych, to sprawdzone, aktualizowane na bieżąco od ponad 9 lat, w ponad 4000 biur rachunkowych oprogramowanie dzięki któremu biuro otrzymuje możliwość świadczenia merytorycznych, zgodnych z przepisami usług księgowych dla wszystkich typów rozliczeń wraz z ewidencją kadr oraz rachubą płac.
Program ułatwia w znaczący sposób codzienną pracę zarówno pracowników biura jak osób zarządzających.  dzięki specjalistycznym modułom jakim jest Biuro Rachunkowe, Pulpit Menadżera czy  UWD, przeznaczonym wyłącznie dla biura rachunkowego, służącym do lepszej organizacji pracy w biurze, umożliwiając w znacznym stopniu zastąpienie mechanicznych, często odtwórczych czynności przez ich automatyzację.

Nadanie rekomendacji przez Stowarzyszenie Księgowych potwierdziło docenianą od lat przez Użytkowników wysoką jakość programu. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako największa instytucja zrzeszająca środowisko księgowych, wyznacza standardy prowadzenia rachunkowości, a wydawane przez nie opinie cieszą się dużym uznaniem wśród osób zawodowo zajmujących się rachunkowością i finansami.

Zarządzanie biurem rachunkowym
Biuro rachunkowe, kancelaria doradztwa podatkowego to również przedsiębiorstwo, od zarządzania którym zależy jego poziom konkurencyjności a zatem również sukces rynkowy. Systemy Comarch dostarczają użytkownikom narzędzia wspierające zarządzanie biurem rachunkowym i optymalizację wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. Najważniejszym elementem budującym biuro rachunkowe i kancelarię doradztwa podatkowego są jego właściciele, pracownicy, współpracownicy a tak naprawdę wiedza i doświadczenie jaką posiadają, dlatego też systemy Comarch dostarczają narzędzi do jak najlepszego ich wykorzystania. W modułach systemu Comarch OPT!MA użytkownicy znajdują odpowiedź jak najskuteczniej zaplanować i wykorzystać czas pracy, a po wykonaniu comiesięcznych zadań mają możliwość zbadania ich efektywności. Systemy Comarch przykładają również sporo uwagi do zarządzania wszelką dokumentacją pojawiającą się w biurze rachunkowym. Zarządzanie dokumentacją pozwala ewidencjonować w systemie zewnętrzne dokumenty ale również przygotować odpowiednie procedury postępowania związane z danymi typami zdarzeń jakie mają miejsce np. podczas kontaktów z organami podatkowymi.

Moduł Biuro Rachunkowe to kompletne i profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do zarządzania biurem rachunkowym i kancelarią doradcy podatkowego. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Comarch OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w dowolnie wybranej bazie Comarch OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania. Comarch Biuro Rachunkowe ułatwia pracę biura rachunkowego, w szczególności czynności o podobnym seryjnym charakterze. Opcjonalnie może być rozbudowany o Rejestrator Czasu Pracy, który w czytelny sposób zapewnia możliwość rejestrowania oraz raportowania czasu, jaki poszczególni operatorzy poświęcili na obsługę poszczególnych Klientów. Moduł daje także możliwość kontroli obiegu dokumentów, terminowości wykonania poszczególnych działań związanych z merytoryczną obsługa Klientów a także wykonanie szeregu przydatnych raportów i analiz pracochłonności i efektywności obsługi poszczególnych Klientów.

Dzięki modułowi Odbieg Dokumentów użytkownik może zarządzać dokumentacją, która pojawia się w kancelarii lub biurze rachunkowym. Moduł pozwala skutecznie zarchiwizować niezbędną dokumentację związaną z obsługą Klienta bezpośrednio w bazie danych. Dokumenty obsługiwane w module Obieg Dokumentów są dokładnie identyfikowane, posiadają również swobodnie definiowane statusy, dodatkowo moduł pozwala na elastyczne opisywanie ich przez użytkowników oraz na śledzenie i zarządzanie ścieżkami obiegu tych dokumentów. Odpowiednio stworzona struktura katalogów z dokumentami może być narzędziem zarządzania dostępem do tej dokumentacji dla pracowników kancelarii. Zazwyczaj również biura rachunkowe czy kancelarie podatkowe mają wypracowane ścieżki obiegu i pracy z poszczególnymi typami dokumentacji lub normy procedury postępowania w przypadku pojawienia się określonych sytuacji. Przeniesienie takich procedur i zapisanie ich w systemie Comarch OPT!MA doskonale sprawdza się w codziennej pracy biura czy kancelarii. Daje przede wszystkim pewność wykonania wszelkich niezbędnych działań. Pracownicy wiedzą dokładnie jak powinni postępować a zarządzający mają kontrolę nad postępami w działaniach i nad zgodnością z założonym planem. Oczywiście proces budowy i wprowadzania procedur jest bardzo elastyczny i konfigurowalny, w razie potrzeby zmiany są również możliwe podczas wykonywania poszczególnych działań.

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi Klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia informacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest moduł CRM Comarch OPT!MA. Jego funkcjonalność pozwala m.in. na rejestrację kontaktów z Klientami, harmonogramowanie zadań i rejestracje wykonanych czynności, ustalanie procedur obsługi Klienta . Moduł CRM to również analiza czasu/kosztu kontaktów w rozbiciu na poszczególnych Klientów przy założonej stawce godzinowej. Program umożliwia także kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Dzięki temu można łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz ich efekty. Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu jest możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.

Skuteczna współpraca z Klientem
Komfort pracy biura rachunkowego i kancelarii dorady podatkowego a także ich Klientów zapewnia odpowiedni model komunikacji oraz wymiany informacji i dokumentów. W dzisiejszych czasach standardowe kontakty, osobiste wizyty Klientów w biurze rachunkowym nie są najskuteczniejszym kanałem wymiany informacji. Dbając o skuteczność przepływu informacji oraz o czas ich otrzymywania systemy Comarch otwierają nowy internetowy bezpieczny kanał komunikacji. Systemy Comarch gwarantują innowacyjne możliwości wymiany dokumentacji za pośrednictwem Internetu oraz dedykowanych serwerów. Także Klienci biura rachunkowego otrzymają najważniejsze dla siebie informacje np. o wysokościach płatności z tytułu podatków lub informacje zawierające analizę płynności finansowej za pośrednictwem Internetu na specjalnie dla nich przygotowanej stronie internetowej. Dane takie będą bezpośrednim odzwierciedleniem danych jakie znajdują się w systemie księgowym biura rachunkowego.

Współpracę pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami automatyzuje także moduł Pulpit Menadżera. Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu Biuro Rachunkowe może udostępniać swoim Klientom, na zabezpieczonych hasłem dedykowanych stronach internetowych, informacje o najważniejszych zdarzeniach i procesach z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem Klienta. Za pośrednictwem tego modułu Klient będzie mógł w każdej chwili i z każdego miejsca na ziemi  podejmować decyzje w oparciu o bieżące dane zgromadzone w Systemie Comarch OPT!MA. Dane, które Biuro rachunkowe może udostępniać swoim Klientom to informacja o podatkach do zapłaty, deklaracjach jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego, dostępne są również specjalnie przygotowane zestawienia prezentujące przychody i koszty firmy, Klient ma również dostęp do informacji dotyczących rozliczeń, zobowiązań i należności, dostępne są również informacja i dane kadrowe. Pulpit Menadżera dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej co oczywiście umożliwia tworzenie dedykowanej informacji dla użytkowników lub zagranicznej kadry zarządzającej.

Funkcja Uwierzytelnionej Wymiany Danych jest narzędziem pozwalającym zautomatyzować proces wymiany danych pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego Klientami.  Wymiana danych możliwa jest również w konfiguracji kilku działów handlowych firmy Klienta i Biura Rachunkowego. Innowacyjność rozwiązania Uwierzytelnionej Wymiany Danych polega na zastosowaniu serwera wymiany jako pośrednika komunikacyjnego Klientem i Biurem Rachunkowym. Takie rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć czas jaki użytkownicy poświęcają na przygotowanie i wysłanie dokumentacji. Odbierające dokumenty Biuro Rachunkowe również ogranicza czas potrzebny do przyjęcia przesłanej dokumentacji ponieważ system, automatyczne wykonuje import dokumentów zapisując przesłane dokumenty bezpośrednio w bazie Comarch OPT!MA. Podstawą informacji jaka będzie przesyłana za pośrednictwem Uwierzytelnionej Wymiany Danych są oczywiście wszystkie dokumenty zaewidencjonowane w systemie Comarch OPT!MA, mogą zatem być przesyłane dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe jak również inne dokumenty np. kasowe, bankowe oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne firmy. Dopełnieniem informacji o comiesięcznej działalności Klienta Biura Rachunkowego lub działów handlowych firmy jest przesyłanie informacji dotyczących płatności, rozliczeń kontrahentów, jak również możliwa wymiana wszystkich informacji słownikowych takich jak: np. listy kontrahentów , pracowników, banków, atrybutów, kategorii księgowych i innych. Jedną z unikalnych cech Uwierzytelnionej Wymiany Danych jest doskonałe zabezpieczenie przesyłanych danych, platforma dostępna dla użytkowników Comarch OPT!MA jest jedynym na rynku rozwiązaniem dającym tak wysoki poziom zabezpieczeń.

Internetowe Biuro Rachunkowe
Obserwując coraz częściej spotykane przenoszenie działań i operacji biznesowych do Internetu, stające się coraz bardziej popularne zakupy poprzez Internet , prowadzenie wirtualnych rachunków bankowych czy inwestycyjnych a także internetową wymianę dokumentacji handlowej, wydaje się że odpowiednim krokiem jest przeniesienie do Internetu również usług księgowych. Mówiąc krótko umożliwienie internetowej obsługi Klientów przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii systemy Comarch pozwalają stworzyć i wykorzystać wzorzec internetowego biura rachunkowego, którego najważniejsze elementy oraz wszystkie funkcje i działania są dostępne za pośrednictwem sieci Internet. Swoboda działania, nieograniczony dostęp do informacji oraz przysłowiowe „24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu z dowolnego miejsca na Ziemi” są tylko jednymi z dobrodziejstw jakie oferuje Państwu Comarch e-OPT!MA poprzez model działania internetowego biura rachunkowego.

Inetrnetowe Biuro Rachunkowe Comarch e-OPT!MA
Unikalną cechą Comarch OPT!MA jest możliwość pracy z programem poprzez Internet w modelu ASP (ang. Application Service Provision) za pośrednictwem platformy Comarch. Koncepcja Księgowości w Comarch e-OPT!MA oznacza pracę Doradcy Podatkowego lub Biura Rachunkowego wykorzystującego do obsługi swoich Klientów i kontaktu z nimi połączenia internetowe. Biuro Rachunkowe wynajmuje w systemie Comarch e-OPT!MA odpowiednie moduły oprogramowania, z których korzysta za pośrednictwem sieci Internet. Klienci Biura, za pomocą odpowiedniego modułu Pulpit Menadżera mogą uzyskać stały wgląd w swoje dane finansowe, bez konieczności kontaktowania się z Biurem.
Według tej koncepcji Klient może również korzystać z modułów Comarch OPT!MA do prowadzenia sprzedaży i magazynu, które dzięki sieci Internet połączone są z modułami do prowadzenia księgowości obsługiwanymi przez biuro rachunkowe. Przykładowo, raz wprowadzone dane przez Klienta, np. faktury, będą automatycznie widoczne dla zalogowanego pracownika biura. Pozwala to na zautomatyzowanie przepływu pracy i zminimalizowanie ryzyka pomyłki związanej z wprowadzaniem danych do Systemu. Rozwiązanie takie niesie ze sobą bardzo wymierne korzyści dla Doradcy Podatkowego oraz jego Klienta. Oprócz redukcji kosztów działania Biura Rachunkowego (w tym kosztów kontaktów z Klientami), Biuro uzyskuje dostęp do zawsze najnowszej wersji oprogramowania i pozbywa się kosztów związanych z obsługą informatyczną firmy. Zarówno Biuro Rachunkowe, jak i jego Klienci, uzyskują dostęp do swoich programów i danych z dowolnego komputera przyłączonego do Internetu. Firma Comarch oferuje od przeszło 8 lat Biurom Rachunkowym oraz Doradcom Podatkowym dostęp do aplikacji na zasadach dzierżawy, biorąc na siebie odpowiedzialność za archiwizację danych i uaktualnianie systemu Comarch OPT!MA.

Zapraszamy do współpracy
Kontakt: Krzysztof Borek, telefon komórkowy: +48 665 248 759

(c) IT-KRAK 2009 - 2024
Powered by speedstar