Zapoznaj się z nową ofertą szkoleń  
 

VBM Consulting

Konsulting Zarządczy

Nasza Firma jest partnerem biznesowym Firmy
konsultingowej Datapartner Oy (Finlandia)

 
 

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Albert Einstein
Strategia i zarządzanie

Firma VBM Consulting powstała 02 stycznia 2008. Jesteśmy młodą firmą, która świadczy usługi w obszarze Konsultingu Zarządczego. Nasze działania są kontekstowe dla każdego realizowanego projektu. W zależności od branży i rodzaju projektu opieramy się na doświadczeniach najlepszych specjalistów w Polsce.

Wszystkie projekty są zorientowane na przyszłość a przeszłość traktujemy jako bazę do tworzenia nowych rozwiązań i planowania.

Usługi
Obszar działania naszej firmy to usługi doradczo szkoleniowe w zakresie:
 1. Wdrażania strategicznych metod zarządzania. w szczególności:
  Strategicznej Karty Wyników - BSC (Balanced Scorecard)
  Systemu zarządzania VBM (Value Based Management) - zarządzaniem zorientowanym na budowę wartości organizacji.
  Systemu zarządzania EVA zorientowanemu na budowę wartości dodanej organizacji.
 2. Opracowaniem i wdrożeniem procesów reengineering'u, optymalizacji procesowej, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych.
 3. Wykonawstwem Biznes Planów, Studiów Wykonalności, Analiz Ekonomiczno Finansowych projektów inwestycyjnych (w szczególności metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych).
 4. Wdrażaniem narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie strategiczne - BI (Bussiness Inteligence).
 5. Edukacją - organizacja i prowadzenie szkoleń i seminariów - więcej na zakładce "Szkolenia".
Jak to robimy ?

Nasza firma, w zależności od rodzaju projektu organizuje zespół specjalistów z danej branży, w kontekście zakresu merytorycznego przedsięwzięcia. Tworzymy zespoły, w których specjaliści z całej Polski uczestniczą w projekcie. Pracujemy samodzielnie kontaktując się przy wykorzystaniu najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Spotykamy się w celu zdefiniowania planu działań, zakresu i zasobów do realizacji projektu oraz na spotkaniach roboczych monitorujących i podsumowujących kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia.

Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać najwyższy potencjał intelektualny naszych członków zespołu przy poniesieniu minimalnych kosztów administracyjnych. Nasze koszty ograniczają się do kosztów związanych z zasobami ludzkimi, kosztów przeprowadzenia audytów, due diligence oraz warsztatów prowadzonych dla najwyższego kierownictwa organizacji (naszych klientów).

Produkty

Ivest for Excel® 

Invest for Excel® to zaawansowane oprogramowanie do oceny rentowności nowych projektów inwestycyjnych lub projektów modernizacyjnych. Oprogramowanie nie jest zależne od przedmiotu działalności lub wielkości firmy - może być używane w każdej działalności. Invest for Excel® to narzędzie, które może być zastosowane w wielu obszarach modelowania przepływów środków pieniężnych, np.:

 • Studium wykonalności projektów inwestycyjnych 
 • Kalkulacje post-audytowe 
 • Wyceny (przejęcia) 
 • Testy na trwałość utraty wartości 
 • Planowanie biznesowe 
 • Outsourcing 
 • Kalkulacje cyklu życia produktu 
 • Planowanie strategiczne 
 • Modelowanie przepływów pieniężnych - projekty m.in. inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, marketingowe, zatrudnienia i inne 
 • Finansowanie inwestycji
Edukacja

Działalność edukacyjną prowadzimy poprzez organizowanie szkoleń z obszaru działania naszej firmy. Działalność edukacyjna prowadzona jest głównie w formule warsztatów (workshop) lub seminariów.

Zaplanowane i planowane szkolenia są przedstawione w zakładce "Szkolenia"

Wartości

Nasz Cel:

Być w czołówce polskich firm konsultingowych wdrażających innowacyjne, strategiczne metody zarządzania.

Nasza Misja:

Pomagać naszym klientom w definiowaniu i tworzeniu wartości dla organizacji oraz ich efektywnym zarządzaniem w celu osiągnięcia przez nich celów strategicznych.
 

 

Powered by speedstar / IT-KRAK
Copyright © 2008 - 2024 VBM Consulting