Zapoznaj się z nową ofertą szkoleń  
 

VBM Consulting

Konsulting Zarządczy

Nasza Firma jest partnerem biznesowym Firmy
konsultingowej Datapartner Oy (Finlandia)

 
 

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Albert Einstein
Usługi

Wdrożenie koncepcji Zarządzania Strategicznego 

Dlaczego zarządzanie strategiczne ? 

Nasza definicja strategii biznesowej: 

Strategia biznesowa to sztuka stosowania, rozwijania i implementowania zmian we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, w taki sposób aby wszyscy interesariusze (klienci, właściciele, pracownicy, banki kredytujące, akcjonariusze itd.) byli usatysfakcjonowani zaplanowanymi i realizowanymi działaniami tworzącymi dla nich wartość. 

Zarządzanie strategiczne zorientowane na budowanie przyszłości i osiąganie celów biznesowych jest oparte na kapitale intelektualnym. Kapitał finansowy jest mniej istotny w budowaniu wartości organizacji a nakłady na budowę potencjału intelektualnego są traktowane jako inwestycje a nie koszt .... więcej

Balanced Scorecard - perspektywy strategiczne wg . Nortona i Kaplana 

Organizacja, która pragnie odnieść sukces na rynku i uzyskać przewagę konkurencyjną musi posiadać bardzo dobrą strategię i co ważniejsze ją realizować. Pragniemy zaproponować Ci rozwiązanie, którego koncepcja została opracowana przez dwóch amerykańskich uczonych Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona . Metoda, o której tu mowa to Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników - BSC)... więcej

Business Process Reengineering 

Jesteś niezadowolony z rentowności Twojej działalności operacyjnej. Najwyższy czas przyjrzeć się procesom w Twojej organizacji. Nie tylko warto przeanalizować w zdefiniowanych procesach efektywność działań i wykorzystania zasobów warto również utworzyć określić relacje przyczynowo skutkowe determinujące sprawność realizacji Twoich działań a w konsekwencji skuteczności i efektywność procesu jako całkowitej działalności gospodarczej... więcej

Controlling Zarządczy 

W tym obszarze naszych działań chcielibyśmy przygotować Twoją organizację do zarządzania wartością EVA. Tak naprawdę zdecydowanie duży odsetek organizacji nie dyskontuje swoich zysków po opodatkowaniu o koszt kapitału (zarówno własnego jak i obcego). Aby zarządzać kontekstowo w budowie wartości dla Twojej organizacji należy .... więcej

Analizy finansowo ekonomiczne projektów inwestycyjnych. 

Nie ma odwrotu. Chcesz się rozwijać, chcesz być konkurencyjnym, musisz inwestować. Oprócz inwestycji w kapitał ludzki, który jest podstawą rozwoju twojej organizacji niezbędnym jest inwestycja w innowacyjne technologie. Nasza oferta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych muszą mieć dokładną analizę ekonomiczno finansową z... więcej

Biznes Plany, Studia wykonalności. 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy bądź to starają się o finansowanie projektów z kapitałów obcych lub maja potrzebę przygotowania scenariusza (scenariuszy) rozwoju biznesu... więcej

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania 

Oferta jest skierowana do wszystkich, którzy będą realizować projekty inwestycyjne. W zależności od struktury źródeł finansowania będziemy Wam pomagać w znalezieniu najbardziej optymalnego rozwiązania przynoszącego w efekcie końcowym największą rentowność projektu. Wspólnie razem analizujemy ... więcej

Projekty w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego. 

Oferta skierowana jest dla tych (zarówno do podmiotów publicznych jak i ich prywatnych potencjalnych partnerów biznesowych), którzy swoje projekty będą realizować w formule PPP. Wraz z Wami uczestniczymy w ... więcej

Systemy Zarządzania Jakością. 

Oferta skierowana jest do tych wszystkich, którzy już dziś budują strategie rozwoju organizacji na bazie Systemu Zarządzania Jakością. Chcielibyśmy w tym miejscu pozwolić sobie na małą refleksję.... więcej.

Produkty

Invest for Excel. 

Z oprogramowaniem Invest for Excel stworzysz efektywny proces inwestycyjny, dokonasz błyskawicznej oceny rentowności i wybierzesz projekty o najlepszej stopie zwrotu. 

Jakakolwiek decyzja dotycząca inwestycji, modernizacji, rozwoju nowego biznesu, ekspansji na nowe rynki lub przejęć wymaga oszacowania rentowności każdej alternatywy. Kalkulacji inwestycji nie powinno się postrzegać jako zło konieczne - to kluczowy krok pozwalający na takie zarządzanie aktywami organizacji, aby przynosiły jak największe zyski. 

Arkusze kalkulacyjne i wiele narzędzi analitycznych nie posiadają funkcjonalności ani gotowych rozwiązań pozwalających na przygotowanie pełnego modelu inwestycyjnego w krótkim czasie. Potrzebujesz kompletnego rozwiązania, które umożliwi błyskawiczną i kompleksową ocenę projektów inwestycyjnych w wielu obszarach zastosowania.

Invest for Excel opracowany przez Datapartner Oy (Finlandia) to wiodące oprogramowanie, które służy do oceny rentowności projektów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw i testów na trwałą utratę wartości. Invest for Excel wykorzystuje metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Używany przez 70% pierwszej dziesiątki największych firm w Finlandii, w 25 krajach, kilkudziesięciu branżach jest wyznacznikiem najlepszych praktyk. Kalkulacje w Invest for Excel dają podstawę do podejmowania decyzji strategicznych w zakresie wydatków kapitałowych, które przybliżą Cię do osiągnięcia celów. 

...... więcej

Edukacja

Działalność edukacyjna naszej firmy jest prowadzona przede wszystkim w następujących obszarach zagadnień:

  • Balanced Scorecard 
  • Zarządzanie wartością organizacji
  • Modelowanie i analizy ekonomiczno finansowe projektów inwestycyjnych.
  • Modelowanie przepływów pieniężnych z zastosowaniem oprogramowania Invest for Excel.
Szkolenia mają głównie charakter otwarty. Prowadzimy również szkolenia zamknięte z wybranych zagadnień biznesowych. Szkolenia prowadzone są najczęściej w formule worshop, zajęć seminaryjnych lub mieszanych.

Aktualna oferta szkoleniowa jest dostępna tutaj.
 
 

Powered by speedstar / IT-KRAK
Copyright © 2008 - 2024 VBM Consulting